Zgranie

Nieodzownym elementem każdej organizacji są kanały komunikacyjne jej członków. Nie inaczej jest w EvE Online, gdzie przekazywana informacja może zaważyć o życiu lub wirtualnej „śmierci” uczestników floty. Używając takich aplikacji  jak Teamspeak lub Discord nasi piloci koordynują swoje działania na polu bitwy, aby uzyskać potrzebną przewagę w obliczu często wielokrotnie liczniejszego przeciwnika. Używając żargonu przyswojonego podczas wielu wspólnych wojaży, staramy się by nasze wypowiedzi były jasne i jednoznaczne dla pozostałych również w ferworze walki.

Jak to działa?

Specyfika kosmicznych batalii w EvE nagradza jednomyślność, którą często trudno osiągnąć w zróżnicowanej grupie ludzi obserwujących te same wydarzenia z różnych perspektyw. Szeroko stosowaną metodą rozwiązania tego problemu jest ustanowienie Fleet Commandera (w skrócie FC), na którego barkach spoczywa większość odpowiedzialności. Podejmując klucze decyzje oraz wydając bezpośrednie rozkazy stara się on zmaksymalizować możliwe zyski i minimalizować ewentualne straty podczas każdego starcia. Różne sojusze i korporacje implementują tą rolę na swój sposób, w zależności od skali i faktycznego zapotrzebowania. 

Nasza koncepcja

Dopasowując się do charakteru i wymiaru naszych aktywności, wypracowaliśmy specyficzny styl dowodzenia na polu walki, który promuje indywidualne umiejętności poszczególnych pilotów floty. Posiadając pełną świadomość sytuacyjną. dokonują oni własnej oceny bezpośrednich zagrożeń i reagują na nie, manewrując na tzw. gridzie. Definiuje to przebieg naszych zmagań, pozwalając FC na skierowanie swojej uwagi na inne ważne aspekty starcia jak i przyspieszając sam proces decyzyjny. Jesteśmy zdania że takie rozwiązanie jest zadowalające zarówno pod względem osiąganych rezultatów, jak i zwiększenia zaangażowania poszczególnych graczy.